Dotace pro společnosti Agropodnik, a.s., Zlín

 

 

 

Realizace úsporných opatrení ve slolecnosti Agropodnik, a.s., Zlín

Společnost Agropodnik, a.s., Zlín zahájila fyzickou realizaci projektu
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015014 „Realizace úsporných opatrení ve spolecnosti Agropodnik, a.s., Zlín“.
Zámerem a cílem celého projektu je návaznost a realizace další etapy k dosažení výrazného snížení energetické nárocnostibudov v areálu společnosti Agropodnik a.s., Zlín v Napajedlích.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

CZ_RZ_B_C_156_x_500.jpg

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o. .

 

 

Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a.s., Zlín

Společnost Agropodnik, a.s., Zlín zahájila fyzickou realizaci projektu
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002784 „Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a.s., Zlín“.
Záměrem a cílem celého projektu je dosažení výrazného snížení energetické náročnosti budov v areálu společnosti Agropodnik a.s., Zlín v Napajedlích.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

CZ_RZ_B_C_156_x_500.jpg

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o. .